nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

Ravinala Airports: Fanampiana ny ivotoeram-pitaizan-jaza kamboty Felana Maitso

Nanolotra taratasim-bola mitentina 1000 livres sterling na 4 689 430 Ariary ny ivon-toeram-pitaizan-jaza kamboty Felana Maitso etsy Ambohibao, ny Ravinala Airports anio 29 may 2020.

Ny angom-bola « crowdfunding » niarahan’ny Ravinala Airports, Novotel sy AviaDev Run no nahazoana ity lelavola ity

Noho ny krizy ara-pahasalamana atrehin’ny firenena dia tsy maintsy nahemotra ilay fotoan-dehiben’ny AviaDev Africa, izay tokony notanterahina tamin’ity volana may ity tao amin’ny Convention Center: Hotel Novotel. Na teo aza izany dia nanapa-kevitra i Ravinala Airports, taorian’ny tolo-kevitr’i Jon Howell, Tale Jeneralin’ny AviaDev,  fa hanampy ity ivotoerana iray etsy Ambohibao ity manoloana ny toe-java-misy atrehin’ny firenena.

Nikarakara ny AviaDev Run, hazakazaka nokarakarain’ny  hanangonam-bola hanasoavana ireo vondrona toy ny Felana Maitso, ny AviaDev ka 530 livres sterling (2 485 397 Ariary) no voaangona tamin’ny alalan’ny « selfies #AviaDevRun » nalefa tamin’ny tambazotran-tserasera. Ny Hôtel Novotel dia nanolotra 100 livres sterling (468 943 Ariary) ary Ravinala Airports no nanome ny 370 livres sterling ambiny (1 735 089, 1 Ariary) hahafeno ny tanjona napetraka izay 1000 livres sterling (4 689 430 Ariary)

Ny taratasim-bola dia natolotra an-Ramatoa Olga Lilia RAMAROMANDRAY, mpanangana ny ivotoerana Felana Maitso izay efa 22 taona nisiana, niaraka tamin’ny fanatrehan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Hôtel Novotel sy solontena maromaron’ny Ravinala Airports :

  • Felana Ratsimbazafy, Directeur QHSSSEMR
  • Nomena RAVELOJAON, Responsable social
  • Tatamo RAKOTOZAFY, Responsable développement Routes aériennes

Ho fitsinjovan’ny Ravinala Airports ireo ankizy sahirana amin’izao vanim-potoana fihibohana izao dia nisy koa ny fanolorany  vary 17 gony amin’ny 50 kg  ho an’ny ivotoeram-pitaizan-jaza kamboty Felana Maitso.