nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

FANOLORONA FANOMEZANA NY MPAMONJY VOINAN’ANTANANARIVO

Notoloran’ny orinasa Ravinala Airports fanamiana maro ny sampana mpamonjy voinan’Antananarivo androany izay notronin’ny Tale Jeneraly, Andriamatoa Patrick Collard, ary natrehan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, Andriamatoa Naina Andriantsitohaina, sy Ramatoa Léontine Rahazania, mpisolotenan’ny « Aviation Sans Frontières » eto Madagasikara izany hetsika izany.
Tontosa izao fizarana fanomezana avy amin’ny « Fondation Groupe ADP » izao, izay solon’ny orinasa Ravinala Airports tena, nohon’ny fiarahamiasa tamin’ny fikambanana « Aviation Sans Frontières ». Ny Filohan’ity farany izay manana fifandraisana manokana amin’i Madagasikara noho izy isan’ireo mpanorina ny fikambanana “Zébu Sans Frontières”.
Mitontaly 1604 ireo fanamiana natolotra ho an’ny mpamonjy voinan’Antananarivo izay miisa 168. Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin’ny veliranon’ny Ravinala Airports amin’ny fanasoavana ny tanàna misy an’ireo seranam-piaramanidina izay sahaniny.
« Nitsiry izao hevitra izao tamin’ny fotoana nandalovan’Andriamatoa Vincent Robert, lehiben’ny « Service de Sauvetage et de Lutte Contre l’incendie des Aéronefs (SSLIA) » ao amin’ny seranam-piaramanidin’i Roissy, rehefa avy nitsidika ny seranam-piaramanidina vaovaon’Antananarivo izy », araka ny fanambaran’Andriamatoa Patrick Collard.