nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

Fandefasana sy fandraisana entana

Fandefasana sy fandraisana entana

Fepetra amin’ny fandefasana sy fandraisaina entana

Fanehoana ny dingana rehetra tsy maintsy arahina amin’ny fandefasana sy fanafarana entana any amian’ny toerana samihafa

Fandefasana entana nationaly

 • 1- Fandanjana entana(MGH)
 • 2- Famenona ny taratasy fandefasana entana (Mpandefa)
 • 3- Fanamboarana ny LTA (Air Madagscar)
 • 4- Fandoavana ny saran'ny seranam-piaramanidina(fandoavam-bola Ravinala airports)
 • 5- Fandovana ny saran'ny fiarovana ny seranam-piaramanidina (fandoavam-bola SAMADA)
 • 6- Fandovana ny saran'ny fiarovana ny seranam-piaramanidina (fandoavam-bola SAMADA)
 • 7- Fampidirana ny entana ao amin'ny magazay fitahirizana ny entana halefa eto antoaerana
 • 8- Fampidirana ny Entana (MGH sy air Madagascar)

Fandraisana entana nationaly

 • 1- Fandraisana ny entana (Air Madagascar)
 • 2- Famoahana ny entana avy ao anaty magazay (MGH)
 • 3- Fandraisana ny entana (mpanafatra ny entana)

Fandefasana entana any ivelany (iraisam-pirenena & rezionaly)

 • 1- Fandanjana ny entana (MGH)
 • 2- Fanamboarana ny LTA ( kaompaniam - pitaterana an'abakabaka na ny "transitera")
 • 3- Fandovana ny saran'ny seranam-piaramanidina (Ravinala Airports)
 • 4- Fandovana ny saran'ny fiarovana ny seranam-piramanidina (SAMADA)
 • 5- Fisavana ny entana (SAMADA)
 • 6- Fanambarana ( fadintseranana)
 • 7- Fampidirana ao anaty magazay ho an'ny entana halefa ho any ivelany (MGH)
 • 8- Fisavana sy fitarafana (inspekteran'ny faditseranana)
 • 9- Fampidirana ny entanan (MGH)

Fanafarana entana avy any ivelany(iraisam-pirenena & rezionaly)

 • 1- Fakan'ny mpanafatra ny entana ny LTA (MGH)
 • 2- Fandoavana ny saran'ny seranam-piaramanidina (Ravinala airports)
 • 3- Fanambarana (biraon'ny fadin-tseranana)
 • 4- Famoahana ny entana avy ao amin'ny magazay (MGH)
 • 5- Fisavana ny entana (inspekteran'ny faditseranana)
 • 6- Fandraisana ny entana (mpanafatra entana)

Saran’ny fandefasana sy fanafarana entana

Pub

Dokam-barotrao
Eto

Saran'ny fandefasana sy fanafarana entana

Air Madagascar

 • Export :(Selon déstination)
 • National : 2880 Ar/Kg + TVA

Ravinala Airports

 • International : 265 Ar/Kg
 • National : 170 Ar/Kg

Samada

 • International :
  Perissable: 549 Ar/Kg
  Non perissable: 768 Ar/Kg
 • National : Perrisable: 88 Ar/Kg Non perrisable: 88 Ar/Kg

MGH

 • 30 000 Ar / Documents
 • Si + de 3 jours +120 Ar X Nombre de jour

Dokam-barotrao
Eto

Dokam-barotrao
Eto