nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

nosy-be airport

Seranam-piaramanidina
Nosy Be

ACM – Tafapetraka ny « protocole sanitaire de l’aviation »

ACM – Tafapetraka ny « protocole sanitaire de l’aviation »

Ho fiatrehana sy ho fiomanana amin’ny fisokafan’ny sehatry ny fitaterana anabakabaka indray, dia namolavola
« protocole sanitaire de l’aviation » ny Aviation Civile de Madagascar (ACM) sy ireo sehatra rehetra voakasik’izany. Fepetra manokana izay manaraka ny rafitra napetraky ny OACI. Ireo fepetra tsy maintsy ampiharina eny anivon’ireo seranam-piaramanidina no voarakitra ao anatin’io « protocole sanitaire de l’aviation » io. Arak’izany, ireto avy ireo fepetra mihatra sy takiana amin’ireo mpitsidika manomboka ny voalohan’ny volana oktobra 2020, daty voatondro hisokafan’ny habakabak’i Nosy Be sy ny fizahantany ao antoerana:

  •  Tsy maintsy mampiseho ny valin’ny fitiliana PCR natao 3 andro mialohan’ny fiaingana ireo mpandeha
  •  Manaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra apetraka eny amin’ny seranam-piaramanidina, toy ny famenoana ny « fiche de santé», ny fakana ny marim-pana, ny fandalovana eo amin’ny « couloir désinfectant sy ireo fepetra hafa misy any antoerana
  • Fananana tapakila mandroso sy miverina (billet aller-retour)
  • Fampiasana « masques chirurgicaux » sy fanoloana izany isaky ny adin’ny telo
  • Ny fananana nomerao miasa sy adiresy mailaka hahafahana manaramaso ny toe-pahasalamana
  • Fanaovana ny taratasy fanekena fa mahalala tsara ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka eto Madagasikara hiatrehana ny aretina Covid-19.